chovatelská stanice britských koček

Výstavy - Shows

Clever Paw's Jiuquan


Datum - Date Výstava - Show Třída - Class Posuzovatel - Judge Hodnocení - Classification
16.02.2013 MVK Praha Diplomat (CZ) otevřená (9) pí. Tarabini (CZ) CAC, BIV, NOM